ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกอย่างไร เนื่องจากระบบเครือข่ายมีการแบ่งแยกออกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบ่งตามขนาดของทางกายภาพ แบ่งตามหน้าที่การทำงาน หรือแม้กระทั่งแบ่งตามระดับความปลอดภัย แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ เข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากสำนักงานทั่วไป บทความนี้จะมาแนะนำประเภทของระบบเครือข่ายที่หลายๆ คนคงเคยได้ยินชื่อและนิยมเรียกกันในสำนักงาน ซึ่งก็น่าจะหมายถึง ระบบเครือข่ายที่มีการแบ่งตามหน้าที่ นั่นเอง

Read more