ดูเวลา 3 ประเทศในครั้งเดียวบน Windows

เปรียบเทียบเวลาระหว่างประเทศ เคยไหมที่อยากทราบเวลาต่างประเทศและนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย อาจเป็นเพราะมีเพื่อน แฟน หรือญาติอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งอาจต้องประสานงานกับประเทศอื่นๆ ส่วนตัวแล้ว เรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะเวลานัดหมาย หรือทำประชุมออนไลน์ เราจำเป็นจะต้องทราบความแตกต่างของเวลาของผู้ที่เราติดต่อด้วยเสมอ เพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะสม แต่คุณทราบหรือไม่ว่า Windows สามารถตั้งเวลาพร้อมกันได้ถึง 3 ประเทศ

Read more