อ่านก่อน ก่อนเริ่มใช้ Office 365

ทำความรู้จักลักษณะการใช้งาน Office 365 การใช้งาน Office 365 จะเริ่มต้นจากการใช้ Email เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังพ่วงด้วยความสามารถการทำงานบนคลาวด์ของโปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint) โดยผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft บน Computer

Read more