Cloud เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต

ความหมายของคำว่า Cloud คำว่า Cloud หมายถึง เมฆ หลายๆ คนก็เลยเข้าใจว่า Cloud Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำงานอยู่บนท้องฟ้า หรือพูดให้เข้าใจได้ง่ายและตรงประเด็นก็คือ เทคโนโลยีที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์เอง เพียงแค่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ก็เพียงพอแล้ว การใช้งาน ก็เพียงแค่มี user และ password

Read more