เจาะลึกเรื่องระบบคลาวด์

อะไรๆ ก็คลาวด์ (Cloud) ถ้าพูดถึงคำว่าคลาวด์ (Cloud) คนทั่วไปที่ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้น อาจเป็นเพราะมีการนำระบบคลาวด์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง 

Read more