ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน .co.th

จดทะเบียนชื่อเว็บของไทย การจดทะเีบียนโดเมนเนม หรือ ชื่อเว็บ โดยปกติ คนส่วนใหญ่จะจดโดเมน ภายใต้ .com ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและแพร่หลายไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เราก็มี โดเมนภายใต้ .co.th และ .th หรือ .in.th ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถจดทะเบียนได้กับองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง นั่นคือ Thnic อ่านว่า ทีเอชนิค แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็มีข้อจำกัดบางประการสำหรับบุคคลทีั่วไปที่จะจดทะเบียนโดเมนภายใต้ .co.th ซึ่งต่างกับ โดเมนภายใต้ .com โดยสิ้นเชิง

Read more