เจาะลึกเรื่องสายสัญญาณระบบเครือข่าย

เส้นทางของสัญญาณดิจิตอล การสื่อสารของข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดก็คือไม่พ้นการสื่อสารผ่านสายถึงแม้ว่าระบบไร้สายจะเป็นที่นิยมก็ตาม แต่ถ้าระบบใดต้องการความเสถียรหล่ะก็ สายสัญญาณ คือทางเลือกที่ดีที่สุดของปัจจุบันและอนาคต  

Read more