สีกับการออกแบบเว็บเพจ

สีนั้น สำคัญไฉน ถ้าพูดถึงสีในการออกแบบเว็บ มือใหม่อาจยังไม่เข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไรมากนัก แต่สำหรับนักออกแบบแล้ว สี คือองค์ประกอบสำคัญมากในการสร้างเว็บในดูดี และต้องกับความต้องการของลูกค้า ดั้งนั้น การจะออกแบบเว็บสักเว็บหนึ้ง องค์ประกอบของสี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แล้ววันนี้ คุณรู้จักและเข้าใจเรื่องสีแล้วหรือยัง

Read more