ล้างไวรัส ล้างเครื่อง ล้าง Windows ด้วย ComboFix

เมื่อคอมพิวเตอร์ติดไวรัสงอมแงม สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็ตามที่มีปัญหาไวรัส ทั้งๆที่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่ ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ เครื่องทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่อยาก Format เครื่องและลง Windows ใหม่ ปัญหาเหล่านี้มีทางออก เพียงคุณหันมาใช้โปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการไวรัสแบบเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ป้องกันไวรัสน่ะครับ) โปรแกรมนี้มีชื่อว่า ComboFix เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย sUBs

Read more