ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทำความรู้จักระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Network ในทางวิชาการ จะหมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลางในการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านแบบไร้สาย (Wireless) หรือแบบมีสาย (Wired) โดยแต่ละคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ดิสก์ ซีดีรอม เครื่องพิมพ์ หรือแม้กระทั่งเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น 

Read more