ดูสเปคคอมในคลิกเดียว รู้หมด

อยากทราบคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์หรือไม่ การเลือกซื้อ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรทราบและเข้าใจ นั่นก็คือ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์หรือภาษาคอมฯ เรียกว่า สเปคคอมพิวเตอร์ (Computer Specification) แต่สำหรับผู้ใช้งาน Windows เรามีคำสั่งหนึ่งที่ใช้สำหรับการเรียกดูรายละเอียดคอมพิวเตอร์ของเรา นั่นคือ คำสั่ง System Info หรือ System Information นั่นเอง คำสั่งนี้จะทำให้สามารถทราบรายละเีอียดทุกอย่างก็ว่าได้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราไม่่ว่าจะเป็นส่วนฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้

Read more