วิธีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ช่วยขยายหน้าจอ การนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการนำเสนอเพื่อรายงานผลประกอบการก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เรามักจะใช้ในการนำเสนอให้กับบุคคลหลายคนพร้อมกัน นั่นคือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การแสดงผลให้มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น นั่นคือ โปรเจคเตอร์ (Projector) คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้เชื่อมต่อ ส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว หรือที่เรียกว่า Notebook

Read more