แชร์สัญญาณ 3G จาก iPhone มาใช้บน Mac

พกพาแมคไปได้ทุกที่ แต่อาจมีปัญหาสัญญาณเน็ต โดยปกติแล้ว คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วหรือโน๊ตบุีค อาจไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอรเน็ต ถ้าไม่มี Wi-Fi อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ถ้าเรามี iPhone ซึ่งมีสัญญาณ 3G เราสามารถแบ่งปันสัญญาณจาก iPhone มาใช้บน mac ได้ด้วย เทคนิคนี้ ไม่ได้มีอะไรใหม่ แต่จะมาอธิบายถึงวิธีการเชื่่อมต่อทั้งสองรูปแบบคือ เชื่อมต่อด้วย USB และเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

Read more