ทำความรู้จัก Control Panel

Control Panel คืออะไร ถ้าคุณต้องการปรับแต่งการทำงานของ Windows  แก้ไขค่าของระบบเครือข่าย ติดตั้งโปรแกรม หรือถอดถอนโปรแกรม คุณจะต้องทำการผ่าน Control Panel  ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของการปรับแต่ง Windows โดยเฉพาะ การเข้าถึง Control Panel ใน Windows ที่ต่ำกว่า Windows 8 สามารถเข้าได้โดยตรง 

Read more