GDPR กับธุรกิจโรงแรม

GDPR คืออะไร GDPR ย่อมาจากคำว่า General Data Protection Reputation เป็นกฏหมายคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล”  ของพลเมืองที่อาศัยในสหภาพยุโรป (Europe) ถ้าตามความหมายดังกล่าง หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วจะเกี่ยวอะไรกับประเทศไทย หรือคนไทยอย่างเราๆ

Read more