วิธีเปิดปิดการใช้ Cortana

ผู้ช่วยในการค้นหาของ Windows การค้นหาข้อมูล หาไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ดูจะเรื่องที่มีสำคัญมากอย่างหนึ่งของการใช้คอมฯ เพราะว่าจะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพได้อย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเปิดใช้โปรแกรม Microsoft Word ปกติ ก็ตั้งคลิกผ่านเมนู Start และคลิกเเมนูยอ่ยๆ อีกหลายครั้ง กว่าจะเปิดได้ แต่ปัจจุบัน สามารถทำได้เร็วกว่า เพียงแค่พิมพ์ชื่อโปรแกรม

Read more