สร้างตาราง เก็บไว้บน Database

สร้างตาราง (Table) บน Database หลักจากที่เราได้ทำการสร้างฐานข้อมูล (database) แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตาราง (table) เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูล แต่ถ้าคุณสร้างเว็บด้วย CMS (ตัวอย่างเช่น Joomla, WordPress เป็นต้น) เราไม่จำป็นต้องมาเสียเวลาสร้างตาราง เพราะระหว่างการติดตั้ง CMS เหล่านี้ จะมีการสร้าง table ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามถ้าคุณกำัลังหัดพัฒนาเว็บ การเรียนรู้และทำความเข้าใจในการสร้างฐานข้อมูล ก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างมาก

Read more