ทิปการใช้คำสั่ง CSS Background

การเสร้าง background หรือฉากหลังให้กับเว็บ จะ่ช่วยสร้างสีสรรได้มาก ไม่ว่าจะใส่สีให้กับ background หรือการใ่ส่รูปภาพ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถใช้คำสั่ง background ได้อีกหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับการใส่รูปภาพขนาดเล็กที่จะให้เรียงต่อๆ กันไป หรือจะให้ฉากหลังอยู่นิ่ง ไม่เลื่อนไปตามหน้าจอ และอื่นๆ อีก บทความนี้จะมาอธิบายให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ และลองนำไปใช้งานกันดูน่ะครับ

Read more