เขียน Resume อย่างไรให้ดูโปร

สำหรับคนว่างงาน กับคนต้องการเปลี่ยนงาน บทความนี้จะมาแนะนำการเขียน Resume หรือแปลเป็นไทยว่า ประวัติโดยย่อ เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง และตรงตามหลักสากล พร้อมกันนี้ยังจะมาแนะนำการเขียน  CV (Curriculum Vitae) ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้ทราบกันด้วย น้องๆ นักศึกษาที่กำลังหางานทำ แนะนำอย่างพลาดหัวใจของการสมัครงานนี้น่ะครับ ขอบอกว่า จะแนะนำการเขียนโดยใช้ Template ที่อยู่บน Microsoft Word 

Read more