สร้างตาราง เก็บไว้บน Database

สร้างตาราง (Table) บน Database หลักจากที่เราได้ทำการสร้างฐานข้อมูล (database) แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตาราง (table) เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูล แต่ถ้าคุณสร้างเว็บด้วย CMS (ตัวอย่างเช่น Joomla, WordPress เป็นต้น) เราไม่จำป็นต้องมาเสียเวลาสร้างตาราง เพราะระหว่างการติดตั้ง CMS เหล่านี้ จะมีการสร้าง table ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามถ้าคุณกำัลังหัดพัฒนาเว็บ การเรียนรู้และทำความเข้าใจในการสร้างฐานข้อมูล ก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างมาก

Read more

วิธีสร้าง Database ด้วย phpMyAdmin

เรียนรู้เรื่อง Database ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างฐานข้อมูล หรือ database เรามาทำความเข้าใจกันก่อนอีกครั้งกับคำว่า ฐานข้อมูล (database) และ ตาราง (table) การจะใช้งานฐานข้อมูล MySQL ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเสียก่อน 

Read more

ทำความรู้จัก Database

การสร้างเว็บไซต์ ถ้าเป็นเว็บไซต์บริษัท ที่ต้องการแจกแจงรายละเอียดที่อยู่ และ ข้อมูลพื้นฐานของสินค้าและบริการ เราอาจไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบฐานข้อมูล แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ มีตัวอย่างสินค้าหลายร้อยชนิด เราจำเป็นจะต้องอาศัยการสร้างเว็บที่มีระบบจัดเก็บข้อมูล หรือที่เราเรียกว่า ฐานข้อมูล (Database)

Read more

MySQL ฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้มากที่สุด

ฐานข้อมูลสำคัญไฉน ! การพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก (ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล) นั่นคือ เว็บที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล กับ เว็บที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการหลักการนำใช้งานต่างกัน สืบเนื่องมาจากความต้องการในการใส่ข้อมูล ทั้งนี้ การเลือกว่าจะพัฒนาเว็บไซต์แบบไหนนั้น มีหลักและวิธีการเลือก ดังนี้

Read more
1 2