วิธีสร้าง Database ด้วย phpMyAdmin

เรียนรู้เรื่อง Database ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างฐานข้อมูล หรือ database เรามาทำความเข้าใจกันก่อนอีกครั้งกับคำว่า ฐานข้อมูล (database) และ ตาราง (table) การจะใช้งานฐานข้อมูล MySQL ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเสียก่อน 

Read more

ทำความรู้จัก Database

การสร้างเว็บไซต์ ถ้าเป็นเว็บไซต์บริษัท ที่ต้องการแจกแจงรายละเอียดที่อยู่ และ ข้อมูลพื้นฐานของสินค้าและบริการ เราอาจไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบฐานข้อมูล

Read more

MySQL ฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้มากที่สุด

ฐานข้อมูลสำคัญไฉน ! การพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก (ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล) นั่นคือ เว็บที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล กับ เว็บที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

Read more
1 2