Format Date ไม่ถูกใน Excel

Format Date คืออะไร สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อาจเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ Import ข้อมูลจากไฟล์ประเภท CSV หรือ Text ไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ พอนำเข้ามาใน Excel อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อย่างเช่น ข้อมูลตัวเลขบวกไม่ได้ ข้อมูลวันที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

Read more

ปรับเปลี่ยนการแสดงผลวันที่ เวลา บน mac

แสดงผลวันเวลาในรูปแบบไทยๆ  การตั้งค่าการแสดงผลในส่วนของ วันที่ เวลา จะมีผลกับโปรแกรมและการใช้งานคำสั่ง Date Time ในโปรแกรมอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ วันที่ เวลา เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตรง ซึ่ง แน่นอน จุดรวมคำสั่งในการปรับแต่งค่าของ mac จะอยู่ที่เมนู System Preferences เหมือนเดิม ถ้าเปรียบเทียบกับ Windows ก็จะหมายถึงคำสั่ง Control panel นั่นเอง

Read more