ลบบทความที่สร้างขึ้น WordPress

บางครั้่งเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องลบข้อความที่โพสต์ อาจเกี่ยวเนื่องมาจากการโพสต์ผิด หรือโพสต์ซ้ำก็เป็นได้ ดังนั้น การลบข้อความบางบทความออก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จะมาชี้จุดที่ใช้สำหรับการลบข้อความ ทั้งในส่วนของ Posts และส่วนของ Pages ว่าอยู่ในหน้าไหนของ Back-End WordPress

Read more