ภาพความสามารถใหม่ Windows 10

มีอะไรใหม่ใน Windows 10 การอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows จนถึงตอนนี้มาถึง Windows 10 แล้ว พัฒนาต่อเนื่องมาจาก Windows 8.1  แน่นอนความเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมี โดยเฉพาะการออกแบบให้น่าใช้งานง่าย และสวยงามมากขึ้น  แต่ผลสรุปของการใช้งาน Windows 10 แล้ว จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนัก แต่การออกแบบใหม่ ทำให้ผู้ใช้งาน ต้องศึกษาการใช้งานกันใหม่หมด แต่เราจะมาแนะนำจุดเด่นๆ ของ Windows 10 ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นกันในรูปแบบของภาพ ซึ่งเชื่่อว่า เข้าใจง่ายขึ้น

Read more