ปรับเปลี่ยนการเปิดเข้าหน้า Windows 8

Windows 8 ทิปบู๊ตเข้า Desktop Mode แทน Start สำหรับผู้ใช้งาน Windows 8 คงรู้สึกอึดอัดที่เวลาเปิดเข้า Windows จะมาอยู่ที่หน้าต่าง Start Mode ซึ่งเป็นหน้าต่างแบบใหม่ของ Windows 8  เวลาจะใช้โปรแกรมบน Desktop Mode ปกติ ก็ต้อง แตะหรือคลิกเข้าไปที่หน้า Desktop ทำให้เสียเวลา ดังนั้น จะอยากจะให้ Windows ฯ บู๊ตเข้า Desktop Mode ก่อนแทน Start ทำได้หรือไม่ คำตอบคือ ทำได้ ถ้าคุณมีการอัพเกรด Windows 8 เป็น Windows 8.1 ขึ้นไป

Read more