ตรวจสอบการทำงานคอมฯ ผ่าน Device Manager

ศูนย์รวมข้อมูลชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ ถ้ามีปัญหาชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต้องคลิกเข้าไปตรวจสอบได้จากห้วข้อ Devcie Manager เพราะโปรแกรมนี้ จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่มีการติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์  

Read more