Social Media เมืองจีน

การทำการตลาดเมืองจีน หลายๆ คนรู้จักกันดีว่า การทำการตลาดผ่านออนไลน์นั้น สามาถทำได้ทั่วโลก แต่จริงๆ แล้ว เราจะต้องมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจให้ดีก่อนว่า คำพูดข้างต้น อาจไม่สามารถใช้ได้กับ ประเทศจีน โดยเฉพาะ Social Media เพราะประเทศนี้ ยังมีการปิดกั้นไม่อนุญาติบางเว็บไซต์ โดยเฉพาะ Google และ Facebook

Read more