Startup Disk full บน mac OS

Disk Full คืออะไร ถ้าแปลให้ตรงๆ ก็หมายถึง พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมเต็ม สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ mac OS ผลลัพธ์คือ ไม่มีพื้นที่เหลือให้ติดตั้งโปรแกรม และที่ตามก็คือ ไม่สามารถเปิดใช้โปรแกรมได้ ปัญหานี้แก้ไข แค่เราต้องทำการเข้าใจระบบการทำงานของ mac 

Read more