ทิปการบริหารพื้นที่ดิสก์ บน Windows 8

คำสัง Disk Cleanup หาย สำหรับผู้ใช้งาน Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า Windows 8 คงพอจำกันได้ว่า บน Windows มีคำสั่ง Disk Cleanup ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบขยะบนคอมพิวเตอร์ และสามารถสั่งรถแบบอัตโนมัติได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก แต่สำหรับผู้ใช้งาน Windows 8 อาจหาคำสั่งนี้ไม่เจอ แต่เอาเป็นว่า Windows 8 ได้เตรียมเครื่องมือในการจัดการขยะ ได้น่าใช้ง่ายมากว่า ซึ่งมีชื่อว่า Free up space on this PC

Read more

ตรวจสอบดิสก์ในคลิกเดียวรู้หมด Windows 8

ทิปนี้ เฉพาะผู้ใช้งาน Windows 8 ขึ้นไป การบริการจัดการคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรทราบก็คือ การตรวจสอบพื้นที่คงเหลือบนดิสก์ ซึ่งถ้ามีขนาดไม่เพียงพอ หรือน้อยกว่า 1 GB ก็อาจทำให้การทำงานโปรแกรมต่างบนคอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหาได้ ดังนั้น ก็รู้วา คอมพิวเตอร์ของเรามีอะไรถูกบันทึกอยู่ภายใน อะไรมาก อะไรน้อย คงพอสามารถทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ควรจะมีมาตราการอย่างไร เช่น ลบแอพฯ ที่ไม่จำเป็น ลบรูปภาพที่มีอยู่มากมาย หรือรวมทั้งขยะที่มีในคอมพิวเตอร์

Read more