Plugins WP แสดงหัวข้อ

Plugins WordPress ตัวไหนที่จำเป็น สำหรับบทความที่ผ่านมา ได้พูดถึงการนำ Plugins มาใช้งานหลายตัวแล้ว แต่สำหรับคราวนี้ เพิ่งไปพบอีกหนึ่ง Plugins ที่น่าสนใจมากๆ เพราะจะช่วยให้เราสามารถสรุป หรือแสดงกลุ่มของบทความของเราได้อย่างสะดวกมากๆ เพียงแค่เราเลือกใส่ Categories ที่เราต้องการเท่านั้น และสามารถจัดเรียงได้ตามความต้องการ และที่สำคัญคือ สามารถแสดงเฉพาะหัวข้อได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการแสดงสรุปในหัวข้อที่เราต้องการ

Read more