Disruptive Technology คืออะไร

เทคโนโลยี ดีจริงหรือไม่ ถ้าพูดถึงโลกในวันนี้ คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า เป็นโลกของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ในหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย หลายๆ อย่างก็กระทบกับชีวิตประจำวัน กระทบกับงาน รวมทั้งกระทบกับความเป็นอยู่

Read more