EagleGet อีกหนึ่งฟรีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด

ดาวนโหลดอย่างไรได้เร็วที่สุด ถ้าพูดถึงการค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่เรามักทำก็คือ การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล รูปภาพ โปรแกรม หรือแม้กระทั่งเสียงเพลง และวีดีโอ เข้ามาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของเรา อย่างไรก็ตามปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ ความเร็ว ถึงแม้ว่าเราจะมีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่บางครั้ง ความเร็วที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจอยู่เลย ดังนั้น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้รวดเร็วมากขึ้น นั่นก็คือ ใช้โปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลด หรือที่ภาษาเทคนิค เรียกว่า Download Accelerator 

Read more