ทำความรู้จัก ไดรเวอร์ (Driver)

โปรแกรมไดรเวอร์คืออะไร เคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาเราซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมา เพื่อติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเรา เรามักจะได้รับแผ่น CD/DVD พร้อมมาให้ด้วย แผ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นแผ่นโปรแกรมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นๆ ทั้งนี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมและจัดการอุปกรณ์นั้นๆ หรือที่เราเรียกว่า Driver เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด สรุปไดรเวอร์ คือโปรแกรมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำงานและควบคุมอุปกรณ์นั้นๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

Read more