เรียนรู้วิธีเพิ่ม Font บน Windows

ความสวยงามขึ้นกับ Font เป็นหลัก Font คือ รูปแบบของตัวอักษร การใช้งานบนคอมพิวเตอร์จะต้องมีการติดตั้ง Font เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง Font บาง Font อาจรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น คงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง Font ไทยทุกตัวจะสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้น การเลือกใช้ Font ให้ถูกต้อง ก็น่าจะเป็นผลดีกับการทำงาน จะได้ไม่ผิดพลาดน้อยลง

Read more