ทิป ดาวน์โหลดข้อมูล Facebook มาเก็บไว้

สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้บน Facebook ก่อนหาย อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้เสมอกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันดี คืนดีบัญชี Facebook อาจถูกแฮ็กก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก็บบน Facebook มาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราเอง วันนี้ ทาง Facebook ได้เตรียมเครื่องมือให้เราได้ทำการ download ไว้แล้ว  เรียกว่า แถบจะดาวน์โหลดมาเก็บหมดเลย โดยเฉพาะ Posts, Photos, Video, ข้อความที่แชท

Read more