ฟรีโปรแกรมสร้างเครื่องคอมฯ จำลองด้วย VirtualBox

เครื่องคอมพิวเตอร์จำลองคืออะไร การทดสอบโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ อย่างเช่นเราใช้ Windows 7 แต่อยากจะทดสอบ Windows 8.1 อาจไม่สะดวกนักที่เราจะต้องทำการ format และตั้งตั้ง Windows ใหม่ เพราะต้องใช้เวลานานและเสียเวลาในการสำรองข้อมูลปัจจุบัน วิธีการหนึ่งที่นักคอมพิวเตอร์นิยม นั่นคือ การทำ Virtual Machine โดยการแบ่งคอมพิวเตอร์ออกมาเสมือนหนึ่งมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง โดยการใช้โปรแกรมประเภท Virtual ตัวอย่างเช่นบทความนี้กำลังแนะนำโปรแกรม VirtualBox ซึ่งเป็นฟรีแวร์ไว้ใช้สำหรับการจองเครื่องคอมฯ เห็นไหมครับว่าการสร้างคอมฯ แบบจำลองช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบได้มากเลยทีเดียว

Read more