แก้ SM Bus Controller ขึ้นเครื่องหมายตกใจ

คอมพิวเตอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพอย่างง่ายๆ ได้จากเมนู Device Manager ว่ามีชิ้นส่วนไหน ติดตั้ง driver ไม่สมบูรณ์ หรือติดตั้งไม่ได้บ้าง เราสามารถสังเกตได้จาก เครื่องหมายตกใจ สีเหลือง หรือเครืองหมายกากบาท สีแดง  ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่า อุปกรณ์นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ บทความนี้จะมาแนะนำการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขปัญหาที่มักเป็นประจำ

Read more