3 ทิปค้นหาซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ไดรเวอร์คืออะไร คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยโปรแกรม หรือซอฟแวร์ในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงทุกชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน สำหรับซอฟแวร์ในการสั่งการให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราเรียกว่า ไดรเวอร์ ดังนั้น ก็เลือกซื้อหรืออัพเกรดอุปกรณ์ใหม่ๆ เราจำเป็นจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ให้ตรงรุ่น และเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Read more