เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ

นี่อาจเป็นโลกอนาคตของรถยนต์ก็เป็นได้ ปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ได้ยินแทบทุกวัน (ที่ไม่ได้ยิน เพราะไม่ได้ฟังหรือติดตามข่าวนั่นเอง) นอกจากนี้ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ รถติด ซึ่งเป็นการสูญเสียเวลาและทรัพยากรน้ำมันหรือก๊าซอย่างมาก เราจะมีิวิธีอะไรดีกว่า การป้องกันและหาทางแก้ปัญหาเวลาที่เสียได้ได้ การพัฒนารถยนต์แบบไร้คนขับ อาจเป็นคำตอบที่หลายๆ คนต้องการ รถยนต์ไร้คนขับ ไม่ใช่เรื่องจินตนาการอีกต่อไปแล้ว เพราะปัจจุบันมีการทดสอบจริงมาแล้วหลายค่าย

Read more