ซื้อโดรน ขับขี่โดรน ระวังโดน

ห้ามโดรนที่ไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นบิน ถ้าใครที่อ่านข่าวและติดตามเกี่ยวกับประกาศของ กสทช เรื่องโดรน คงทราบกันดีแล้ว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้ครอบครองโดรนจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more