โทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi บริการใหม่ เริ่มให้บริการแล้ว

เคยไหม เดินหาคลื่นโทรศัพท์ สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ เชื่อว่าคงเคยประสบปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในบางสถานที่ บางครั้งต้องเดินหาคลื่นกันเลย ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบัน ก็ยังเคยประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่น้อยลงมาก จุดที่มักเป็นปัญหาก็คือ ต่างจังหวัด หรือถ้าในกรุงเทพฯ ก็อาจเป็นตึกสูงๆ ที่ Operator ในเมือง ยังไม่ได้ไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม รวมทั้งชั้นใต้ดิน

Read more