พิมพ์สองหน้าบนกระดาษต้องทำอย่างไร

ยุคนี้ อะไรๆ ก็ต้องประหยัด การพิมพ์งานกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์หรือ printer ในปัจจุบันถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ผมจะไม่พิมพ์โดยเด็ดขาด เพราะเห็นว่าเปลืองทรัพยากรธรรมชาติโดยใช่เหตุ แล้วยังมีคำใช้จ่ายตามมาอีกด้วย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายต่อการพิมพ์หนึ่งบนกระดาษหนึ่งแผ่นมีค่าประมาณเท่าไหร่ 

Read more