ทำความรู้จัก Mailing List บนเว็บโฮสติ้ง

อีกหนึ่งบริการของเว็บโฮสติ้งที่หลายคนไม่ได้ใช้ แต่มีประโยชน์มาก นอกเหนือจากการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และอีเมลแล้ว เว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่ จะมีเครื่องมือหนึ่งที่หลายๆ คน อาจไม่ค่อยได้ใช้ นั่นคือ Mailing List ซึ่งเป็นบริการในการจัดการกลุ่มของอีเมล และเพื่อการส่งอีเมลครั้งละจำนวนมากๆ ลองคิดเล่นๆ ดูว่า ถ้าเราต้องการส่งอีเมลครั้งละจำนวนมากๆ หลักพัน หลักหมื่นเมล คุณจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดส่งให้เสียเวลาน้อยสุด และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ spam mail และที่ร้ายไปกว่านั้น ไม่มีผลกระทบกับระบบเมลด้วย

Read more