Like อย่างไร ไม่ให้คนอื่นเห็นบน Facebook

ชอบ Facebook Page ไหนก็ Like กันเข้าไป อ่านก่อนๆ ไปเข้าไป Like Facebook Page ไหนๆ เพราะบางทีเราก็เผลอเรอ Like ตามใจไปซะหมด บางคนก็ไป Like สาวๆ มา โดยไม่ได้คิดอะไรมาก ปรากฏว่า เพื่อนๆ มาแซวและบอกว่า ไป Like เว็บไซต์อะไรมาเหรอ  เรื่องอย่างนี้ อาจเกิดได้กับทุกๆ คน แล้วอย่างนี้ ใครจะกล้าไป Like Page แปลกๆ หรือที่ชอบเป็นการส่วนตัวกันอีกหล่ะ  ไม่ต้องกังวล เพราะบทความนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกัน ไม่ให้คนอื่่นทราบว่า เรา Like อะไรไปบ้าง

Read more