Elements ที่เลิกใช้ใน HTML5

สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 ซึ่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในปี 2556 นี้ แน่นอนย่อมมีคำสั่งใหม่ๆ น่าใช้มากมากย เพราะเป็นการอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 4 มาเป็น 5 เลย แต่อย่างไรก็ตาม HTML5 ได้มีการตัดคำสั่งหรือ Elements ออกไปบางส่วน (ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่า ตัดทำไม) ซึ่งแน่นอน

Read more