รวมมิตรคำสั่งพื้นฐานอีเมล สำหรับผู้ใช้ Office 365

บริการ Office 365 อีกหนึ่งบริการออนไลน์จาก Microsoft ที่องค์กร ไม่ว่าระดับกลางหรือระดับใหญ่เลือกซื้อและใช้บริการ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในเรื่องของคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์ ซอรฟ์แวร์บริหารจัดการอีเมล (Microsoft Exchange) แถมยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนไอที มาบริหารจัดการโดยเฉพาะได้อีก อีกหนึ่งทางเลือกขององค์กรที่ไม่ต้องการลงทุน เพียงแค่จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือรายปี

Read more

ทิปใส่ Email Signature ใน Microsoft Outlook

Email Signature คืออะไร การส่งอีเมล หรือการตอบกลับอีเมล สิ่งหนึ่งที่มักมีในเนื้อหาของจดหมายทุกฉบับ นั่นคือ คำลงท้าย รวมทั้งชื่อและรายละเอียดของผู้ตอบ ไม่ว่าจะเป็นชื่อตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู เบอร์โทร หรือแม้แต่กระทั่งเว็บไซต์  นอกจากนี้บางคนยังใส่โลโก้บริษัทแนบไปอีกด้วย อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรเข้าไป ไม่ได้หวงห้าม แต่แนะนำว่า อย่าเยอะเลย เดี๋่ยวเมลจะมีขนาดใหญ่หรือดูเลอะเทอะจนเกินไป  รายละเอียดและคำลงท้ายเหล่า่นี้ เราเรียกว่า Signature นั่นเอง

Read more