วิธีสร้างสูตรคณิตศาสตร์ใน Microsoft Word

สมการคณิตศาสตร์ ถ้าพูดถึงการพิมพ์รายงาน เชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมด จะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์งาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม การพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะ สูตรสมการคณิตศาสตร์ จะใช้วิธีการพิมพ์ธรรมดาคงไม่ได้ เนื่องจากแต่ละสูตรก็จะมีการใช้สัญลักษณ์พิเศษประกอบการพิมพ์ที่ต้องวางต้องเลข ตัวอักษรยกขึ้น และวางต่ำลงกว่าปกติ ดังนั้น การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ จึงต้องมีตัวช่วย

Read more