ฟรีดาวน์โหลดคู่มือ Microsoft Office 2013

วิธีลัดในการเรียนรู้ Microsoft Office 2013 ถ้าคุณเป็นผู้หนึงที่ต้องการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องการใช้งานของ Microsoft Office 2013 เวอร์ชั่นล่าสุด ให้ได้เร็วที่สุด มีวิธีเดียวเท่านั้น นั่นคือ การหาคู่มือที่สรุปสาระสำคัญของแต่ละโปรแกรม ซึ่งถ้าจะให้ดี ต้องมาจาก Microsoft โดยตรง จึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด เพราะเป็นเจ้าของเอง ดังนั้น สำหรับใครที่ต้องการได้วิธีลัด

Read more