Substitute คำสั่งน่าใช้บน Excel

เรียนรู้การใช้คำสั่ง Substitute คำว่า Substitute แปลเป็นไทยว่า “แทน” หรือ “แทนคำ” ในความหมายนี้ ทำให้เราสามารถเข้าใจการใช้คำสั่ง Function Substitute นี้ได้ไม่ยาก แต่เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลย จึงขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน Substitute

Read more