แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือบน Excel

Excel อ่านตัวเลขเป็นสกุลเงินไทยได้ อีกหนึ่งคำสั่งฟังก์ชั่นดีๆ ที่ควรทราบ โดยเฉพาะกับคนทำบัญชี คนที่ทำเกี่ยวตัวเลขทางการเงิน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมาก นั่นคือ Microsoft มีฟังก์ชั่นตัวหนึ่งที่สามารถแปลง ตัวเลข ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นสกุลเงินบาทของไทย โดยเฉพาะ ในใจคิดว่า ขนาดภาษาไทยยังมีเลย ดังนั้นภาษาอังกฤษก็น่าจะมีด้วย แต่ผลก็คือ ไม่มีครับ 

Read more