แสดง Full Screen บน Excel

นำเสนอข้อมูลจากไฟล์ Excel โดยตรง สิ่งที่พบเห็นบ่อยๆ เวลาที่ทีมงานบริหาร มีการนำเสนอข้อมุลจากเอกสาร Microsoft PowerPoint และบางส่วนก็นำเสนอโดยตรงโดยใช้ Microsoft Excel อย่างที่เราทราบๆ กันว่า เวลานำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  เราสามารถนำเสนอแบบเต็มหน้าจอได้ เพียงกดปุ่ม F5 เพื่อสั่งแสดงผล แต่สำหรับ  Microsoft Excel ส่วนใหญ่ไม่เห็นมีใครแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ หรือ Full Screen

Read more